Tin hot
Loading...
Tuesday, July 15, 2014

VIDEO KHÁM PHÁ VÀ ỨNG DỤNG LẬP TRÌNH NGÔN NGỮ TƯ DUY NLP (KHÓA 1)

7:45 PM

VIDEO KHÁM PHÁ VÀ ỨNG DỤNG LẬP TRÌNH NGÔN NGỮ TƯ DUY NLP (KHÓA 1)NLP

NLP

VIDEO LỚP HỌC


Nguyễn Thành Trực-Đậu Thị Nhung  ... ...  Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi


0 comments:

Post a Comment