Tin hot
Loading...
Friday, May 29, 2015

EXFASH EP0292T

EXFASH EP0292T

inEmail
EXFASH EP0292T là kính Titan màu vàng, không bay màu qua thời gian sử dụng, không oxy hóa, thích hợp cho người kính đa tròng, hai tròng, kính cận, loạn, viễn. Nhẹ hợp với nhiều phong cách người văn phòng.
kinh-lao-dung-cho-nguoi-lon-tuoi
kinh-lao-dung-doc-sach
kinh-lao-nhin-gan
kinh-lao
Giá:
Giá bán: 1,290,000 VNĐ
Mô tả chi tiết sản phẩm
EXFASH EP0292T là kính Titan màu vàng, không bay màu qua thời gian sử dụng, không oxy hóa, thích hợp cho người kính đa tròng, hai tròng, kính cận, loạn, viễn. Nhẹ hợp với nhiều phong cách người văn phòng.

0 comments:

Post a Comment