Tin hot
Loading...
Monday, June 2, 2014

YOGA CƯỜI THẬT TUYỆT

2:24 AM
Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười


Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười cùng bác Lý Phi Hùng

Yoga Cười


Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười
Một số hình ảnh về lớp huấn luyện Yoga Cười ngày 14-15 tháng 12 năm 2013
Do bác Trịnh Xuân Trường tổ chức


Phan Ngọc Lợi

0 comments:

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Bí Quyết Làm Giàu Nhanh | Phát Triển by Lê Trang
Facebook KSPCL | Quyền Tác Giả by Nguyễn Thành Trực | Liên kết Vĩnh Long Today | SEO | NLP | AZ MEDIA